O nas

Operator:
Loyalty Partner Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Dyrektor Zarządzający:
Marcin Pilarski

Rejestracja:
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000290350
NIP: 5272558871
Kapitał zakładowy: 15.050.000 PLN