BAZA WIEDZY

Baza Wiedzy to strona, na której znajduje się unikalne know-how PAYBACK i jego ekspertów. Baza zawiera materiały w postaci badań, raportów, analiz i wypowiedzi, które skierowane są do szerokiego grona odbiorców – biznesu, mediów i konsumentów. Na stronie znajdują się praktyczne materiały dotyczące różnych obszarów rynku, a także konsumentów – ich zachowań, nawyków i potrzeb. W Bazie Wiedzy można znaleźć również rzetelne informacje o możliwościach oferowanych przez PAYBACK i korzyściach płynących z działań lojalizujących. W udostępnionych materiałach są też informacje dotyczące prowadzenia skutecznego dialogu z konsumentami oraz metod pozyskania nowych klientów, a także aktywizacji obecnych. Na stronie znaleźć można wybrane materiały od początku działalności Programu w Polsce.

Publikacje autorstwa ekspertów PAYBACK dotyczące wybranych obszarów rynku i konsumentów 

 

 

FILMY/ ZDJĘCIA

Wypowiedzi naszych ekspertów, które dostarczają merytorycznej wiedzy z zakresu działalności PAYBACK oraz zdjęcia do pobrania

Informacje dotyczące Programu skierowane do mediów

Materiały, w postaci prezentacji Power Point, które zostały przygotowane na potrzeby konferencji przez uczestników/prelegentów naszej firmy. Są one zamieszczone w formacie .pdf z możliwością do pobrania.